ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ  ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ  ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹਨ:

ਖੋਜ ਪੱਤਰ:: 1

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

https://epaper.punjabitribuneonline.com/c/27502295

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/27523280

ਖੋਜ ਪੱਤਰ:: 2

ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/28070621

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/28091016

ਖੋਜ ਪੱਤਰ:.3

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

  1. http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/28736416

ਖੋਜ ਪੱਤਰ: 4 :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/30194028

ਖੋਜ ਪੱਤਰ: 5

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/30914887

ਖੋਜ ਪੱਤਰ:  6

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/31794940

ਖੋਜ ਪੱਤਰ:: 7

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/32451956

http://epaper.punjabitribuneonline.com/c/32667194

ਖੋਜ ਪੱਤਰ: 8

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

http://epaper.dainiktribuneonline.com/c/33688861?fbclid=IwAR0WPPcBjkU9tnG7-N7E8wVt9R_Pa2Q8ToPj8I4qcCJWK4I5UQxNp9eMHB4

ਖੋਜ ਪੱਤਰ::9

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

http://epaper.dainiktribuneonline.com/c/33856701?fbclid=IwAR3Buz2rImkmIKUKbwo24DY_XeWE0evEDlqJFmboHbqHUUiWv4krb09mVBk