ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ