ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ