ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ