ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇ ਆਰ ਪੀ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ।