ਕੇ ਆਰ ਪੀ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 05/01/2019 ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ।