ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ,ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ…

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਸਾਂਝਾ’ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼’…