‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ 2021’ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਰੂ-ਬ-ਰੂ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਆਦਿ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ…

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ,ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ…